ATS 2020

Mednarodni projekt ATS 2020 – Assessment of Transverzal skills (Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT) je predstavljal vsebinsko nadgradnjo mednarodnega projekta EUfolio.

Temeljni izziv sodelujočih učiteljev je bil raziskati odgovor na vprašanje: »Kako naj pri poučevanju svojega predmeta s pomočjo razvojnega elektronskega listovnika spodbujam, spremljam in vrednotim razvoj prečnih veščin?«

V tem mednarodnem projektu (2015 ꟷ2018) smo v Sloveniji razvili model prečnih veščin, učitelji pa so z učenci, delujoč v dveh spletnih okoljih, primernih za oblikovanje e-listovnika učenca (Mahara in O265), razvili vrsto zanimivih strategij, avtentičnih problemskih situacij, orodij za formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin, videogradiv, sprotnih priprav in e-listovnikov učencev; le-ti so umeščeni tudi na mednarodno spletno stran projekta.

Izbrani so odlični primeri spremljanja in vrednotenja transverzalnih veščin, podkrepljeni s teoretičnimi osnovami poučevanja po načelih formativnega spremljanja in zbrani so v naslednjih e-publikacijah:

  • Spodbujanje razvoja veščin kritičnega mišljenja s formativnim spremljanjem,
  • Veščine kritičnega mišljenja – primeri nalog,
  • Spodbujanje razvoja veščin sodelovanja in komuniciranja s formativnim spremljanjem,
  • Spodbujanje razvoja veščin znanstvenega raziskovanja s formativnim spremljanjem,
  • Spodbujanje razvoja veščin dela z viri s formativnim spremljanjem,
  • Orodja za formativno spremljanje prečnih veščin.