Smernice za e-pouk

Smernice za e-pouk pomagajo načrtovati dejavnosti za učence/dijake, ki so smiselne in uresničujejo zastavljene cilje pouka. S tem omogočajo premišljeno, funkcionalno in inovativno uporabo digitalne tehnologije pri pouku ter tako prispevajo k večji kakovosti znanja učencev/dijakov.

Smernice za načrtovanje dejavnosti učencev/dijakov z uporabo digitalne tehnologije pri posameznem predmetu vključujejo naslednje elemente:

Smernice za uporabo digitalne tehnologije so objavljene v Digitalni bralnici ZRSŠ.

V e-šoli želimo izpostaviti načrtovanje dejavnosti, ki imajo pomembno vlogo, zato smo v ta namen pripravili tudi nekoliko modificirano predlogo letne (tematske) priprave, ki je tudi osnova za pripravo sprotnih priprav, s poudarkom na dejavnostih z vključevanjem digitalne tehnologije za učence/dijake.

V projektu Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja (2013–2015) je bilo razvijanje inovativnih pristopov in poučevanja z digitalnimi tehnologijami glavno področje dela. Rezultati projekta (smernice, sprotne priprave in primeri obetavnih praks) so objavljeni na inovativna-sola.si.