Projekt KePass

Mednarodni projekt KEPASS – Knowledge Exchange Program for the Adriatic School System je povezal šolske sisteme jadranskega območja in tako ustvaril možnost za mobilnost dijakov ter vzajemno priznavanje srednješolskih programov in zaključnih spričeval. 

Cilj projekta je bila trimesečna mobilnost dijakov predzadnjega letnika srednjih šol jadranskega območja držav Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije in Slovenije v eni izmed partnerskih držav na šoli s primerljivim učnim programom.   

Rezultati  projekta so: 

  • protokol za izbiro in akreditacijo sodelujočih šol ter izbiro dijakov za Slovenijo,
  • izvedbeni trimesečni kurikuli sodelujočih šol za obdobje mobilnosti,
  • mednarodni moduli in obrazci za ocenjevanje kompetenc dijakov. 

Dijaki so v okviru izmenjav pridobivali znanje in izkušnje za življenje, razvijali jezikovne in socialno-kulturne kompetence, samostojnost in odgovornost, se soočali z izzivi družbeno-kulturnih razlik ter v neposredni izkušnji presegli mnoge stereotipe.

Trajanje projekta: 2012ー2015

Sodelujoče šole v projektu

  • Šolski center Srečka Kosovela Sežana, 
  • Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, 
  • Gimnazija Antonio Sema Piran,  
  • Srednja šola Izola. 

Partnerji: http://www.kepass.net/joomla/project-partners

Druge informacije: 

Mobilnost dijakov se je v celoti izkazala za izjemno uspešno in pozitivno izkušnjo vseh vključenih. Za dosego zastavljenega cilja ー to je integracije jadranskega območja s povezovanjem šolskih sistemov ー bi bila potrebna nadaljnja podpora EU pri omogočanju mobilnosti in razvoju sistema mobilnosti ter njeni vključitvi v nacionalne izobraževalne sisteme držav v projektu.