Strokovna rešitev je kakovostna, preizkušena in učinkovita rešitev, ki je nastala kot plod razvojnega dela Zavodovih svetovalcev in timov učiteljev ter ravnateljev na šolah. V ponudbi rešitev bomo predstavljali strokovne rešitve, ki izhajajo tako iz preteklih/zaključenih kot tudi še trajajočih domačih in tujih projektov in/ali nalog, ki izhajajo iz letnega delovnega načrta Zavoda RS za šolstvo.

V ponudbi rešitev bomo do sedaj zbranim in objavljenim dodajali nove, zato vabimo vse, ki vas rešitve zanimajo in bi jih želeli vpeljati v svojo učno prakso, da redno spremljate objavljene teme.


Prepoznajmo organizme

V okviru projekta SIIT – Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju so nastajali določevalni ključi  ꟷ...

Strokovne rešitve, Osnovna šola

Razvijajmo bralno pismenost

V projektu Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (2011ꟷ2013) so nastale strokovne rešitve za učinkovito razvijanje bralne pismenosti...

Osnovna šola, Srednja šola

Nadarjeni otroci, učenci in dijaki

V projektu Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene (2017ꟷ2020) smo oblikovali strokovne podlage za izdelavo modela...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

#varna mobilnost

#varna mobilnost omogoča otrokom dostop do znanja in razvijanja veščin, ki jih potrebuje za vključevanje v življenje in družbo. Je...

Strokovne rešitve, Vrtec, Osnovna šola, Srednja šola

Podprimo učence z učnimi težavami

Vključujoči pristop šole postavlja v ospredje učenčevo optimalno učenje s poudarkom na pogojih in ovirah, ki v samem učnem okolju...

Strokovne rešitve, Posebne potrebe

Kulturno-umetnostna vzgoja

Na Zavodu RS za šolstvo imenovana Razširjena medpredmetna skupina za kulturno vzgojo je pripravila Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v...

Strokovne rešitve, Osnovna šola, Srednja šola

IL Scientix NA-MA

V okviru projekta IL Scientix 2 NA-MA so nastali izobraževalni lističi (IL) Scientix NA-MA za aktivno učenje naravoslovja in matematike....

Strokovne rešitve, Srednja šola

Izobraževanje na daljavo – portal Jazon

Izobraževanje na daljavo je namenjeno dijakom, ki so  zaradi športa, umetnosti in znanosti, bolezni ali drugih razlogov veliko odsotni od...

Strokovne rešitve, Srednja šola