Izobraževanje na daljavo – portal Jazon

Izobraževanje na daljavo je namenjeno dijakom, ki so  zaradi športa, umetnosti in znanosti, bolezni ali drugih razlogov veliko odsotni od pouka. Gradiva, ki omogočajo samostojno učenje, ki ga na daljavo usmerja učitelj, so dostopna na portalu Jazon. Napisana in izdelana so bila v okviru istoimenske razvojne naloge Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so posamezna gradiva za samostojno učenje:

Gradiva vključujejo naloge in aktivnosti, ki omogočajo samostojno učenje in preverjanje znanja s pomočjo interaktivnih in klasičnih učbenikov ter dodatnih virov in literature. Spremljanje in vrednotenje znanja na daljavo pa je zasnovano po načelih formativnega spremljanja. Veliko aktivnosti v gradivih Jazon načrtuje delo v spletnem učnem okolju eListovnika. Učenje na daljavo pa lahko poteka tudi v drugih spletnih učnih okoljih, zlasti v spletnih učilnicah.

O poučevanju na daljavo s pomočjo gradiv Jazon si lahko pogledate tudi video vodič.

Na portalu Jazon pa je objavljenih tudi več člankov, ki izobraževanje na daljavo predstavljajo s teoretičnega in praktičnega vidika.

Za usposabljanje učiteljev za izobraževanje na daljavo so na voljo:

Izobraževanje na daljavo po modelu Jazon je možno uspešno in učinkovito izvajati tako s posameznimi dijaki kot tudi s celotnimi oddelki.