Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Napovedujemo nepogrešljive posvete Šole za ravnatelje

Najavljamo datume posvetov Šole za ravnatelje v šolskem letu 2022/2023, in sicer: XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, 24….

Razpisi Turistične zveze Slovenje za vrtce, osnovnošolce in srednješolce

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo razpisuje osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava (TPLG)…

Aktualne informacije in razpisi Šole za ravnatelje

Obveščamo vas, da so objavljeni naslednji razpisi za šolsko leto 2022/23: Mreže učečih se šol in vrtcev Mreženje za doseganje…

Razpisi Šole za ravnatelje v šolskem letu 2022/2023

Objavljeni so naslednji razpisi za šolsko leto 2022/23: Mreže učečih se šol in vrtcev Mreženje za doseganje trajnosti razvojnih ciljev…

Objava delovnih mest in študentskega dela na portalu Kariernega centra Univerze v Ljubljani

Spoštovani ravnatelji in ravnateljice! Karierni centri Univerze v Ljubljani obveščajo, da je na njihovem portalu POPR mogoče objavljati prosta delovna…

Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev…

Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje v programu Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v…

Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu

Glede na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo na šolah, smo pripravili nekaj priporočil, namenjenih vodstvenim in strokovnim delavcem v…

Poziv za prijavo primerov dobrih praks vključujoče arhitekture in organizacije prostora

V programu nacionalne konference “Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju”, ki jo organiziramo skupaj Eurydice Slovenija, MIZŠ, CMEPIUS…

Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pisma poslancem«

V okviru aktivnosti znotraj projekta Integriteta: skupni cilj generacij, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)…

Javni poziv za izbor sodelujočih VIZ za projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Namen javnega poziva je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa…