Vabljeni k prijavi na študijska srečanja 2024

Konec avgusta 2024 se bodo pričela študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih šol, šol s prilagojenim programom, srednjih šol, dijaških domov in glasbenih šol.

Prvi del letošnjih srečanj za osnovno in srednjo šolo načrtujemo v drugi polovici avgusta, kot 4 ali 6-urne sklice v živo. Drugi del, v obsegu 2 uri bo potekal kot samostojno delo in zadnji 2-urni del, kot videokonferenca v MS Teams.

Študijska srečanja za knjižnično dejavnost bodo potekala po modelu 4+4  (4 ure na daljavo – avgust, 4 ure v živo – september).

Področje dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami bomo izpeljali po modelu 6+2, 6 ur v živo (julij, avgust) in 2 uri na daljavo (september, oktober). 

Glasbene šole bodo po modelu 6+2 s srečanji v živo pričele septembra  in oktobra nadaljevale s srečanjem na daljavo, v obsegu 2 uri.

Srečanja za vrtce bodo potekala po modelu 4+2+2, s pričetkom v živo (4 ure v septembru in začetku oktobra). Sledilo bo samostojno delo (2 uri, v drugi polovici oktobra) in zadnji del na daljavo (2 uri v novembru).

Na študijsko srečanje se strokovni delavci lahko prijavijo v aplikaciji Katis za šol. leto 2024/25 (po vstopu v aplikacijo je potrebno nastaviti šolsko leto 2024/25).  Prijava poteka po enakem postopku kot za ostale programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Prijave bodo odprte od 10. 5. do 20. 6. 2024. Srečanj (v živo ali na daljavo) se bodo lahko udeležili samo prijavljeni strokovni delavci.

Datumi in izvedbe za študijska srečanja 2024