Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev Šole za ravnatelje (ZRSŠ).

Več o pogojih in izboru si lahko preberete v JAVNEM POVABILU.

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

  • življenjepis (CV) v slovenskem jeziku z navedbo razlogov za prijavo in vključitev;
  • navedbo dveh prednostnih vsebinskih področij vodenja (glej točka c3 zgoraj),
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Rok za prijave kandidatov je 10. april 2024. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane. Kandidati prijavo s prilogami pošljejo na e-naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje do 31. maja 2024. Na osnovi prijav na javno povabilo bo izbranih največ 30 ravnateljev oz. direktorjev. Z izbranimi ravnatelji oz. direktorji bo Zavod RS za šolstvo sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje 2 let.

Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na dr. Mihaelo Zavašnik, e-naslov .

JAVNO POVABILO (PDF)