Razpis za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za…

Razpis za program šola za ravnatelje 2024/25

Objavljamo Razpis za vpis v program Šola za ravnatelje in vsebine ravnateljskega izpita za šolsko leto 2024/2025. V šolskem letu 2024/2025…

Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev…

Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje v programu Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v okviru…

Razpis za skupinsko svetovanje za ravnatelje ob podpori ravnateljev svetovalcev

V Šoli za ravnatelje smo razvili skupinsko obliko svetovanja za ravnatelje, ki temelji na coachingu in superviziji, pri čemer gre v…

Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Zavod RS za šolstvo, od leta 1999, posameznikom, skupinam ali institucijam podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju…