Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “Učim se biti učitelj – 4«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«

Objavljamo javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«. Poziv je namenjen osnovnim, srednjim in glasbenim šolam, dijaškim domovom ter zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen poziv za dve novi napotitvi v sistem evropskih šol…

Javni poziv za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Objavljamo javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji. Razpisne pogoje in vse…

Povabilo k prijavi za delo v evropski šoli

Na spletni strani MIZŠ  je objavljeno povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja k prijavi za delo v evropskih…

Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za prostor in opremo…

Razpis za ponudnike programov OIV in ID za srednješolce

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti…