Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah

Obveščamo vas, da je na spletni strani MIZŠ objavljen poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah,…

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru progama “Učim se biti učitelj – 5”

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot…

Rezultati javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “Učim se biti učitelj – 4«

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«

Objavljamo javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«. Poziv je namenjen osnovnim, srednjim in glasbenim šolam, dijaškim domovom ter zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen poziv za dve novi napotitvi v sistem evropskih šol…

Javni poziv za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Objavljamo javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji. Razpisne pogoje in vse…

Povabilo k prijavi za delo v evropski šoli

Na spletni strani MIZŠ  je objavljeno povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja k prijavi za delo v evropskih…

Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za prostor in opremo…

Razpis za ponudnike programov OIV in ID za srednješolce

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti…