Javno povabilo za sodelovanje v Komisiji za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji ter katalogov znanj

Spoštovani! Obveščamo vas, da smo v okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni…

Javno povabilo za sodelovanje v predmetnih kurikularnih komisijah za strokovne predmete v izobraževalnih programih gimnazije

Objavili smo javno povabilo za sodelovanje v predmetnih kurikularnih komisijah za strokovne predmete v izobraževalnih programih gimnazije.

Javni poziv za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Ljubljana, 17. 5. 2023 Objavljamo javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane in predsednike komisij za usmerjanje otrok s posebnimi…

33. DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 11. TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE 23.9. – 7.10.2023

VABILO K SODELOVANJU pri nacionalnem medresorskem projektu TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE

Javno povabilo za sodelovanje ravnateljev vrtcev ter vzgojiteljev v kurikularnih komisijah za prenovo Kurikuluma za vrtce

Javno povabilo za sodelovanje ravnateljev vrtcev ter vzgojiteljev v kurikularnih komisijah za prenovo Kurikuluma za vrtce za sodelovanje ravnateljev vrtcev…

Javna povabila za sodelovanje v razvojnih skupinah

Spoštovani! Obveščamo vas, da smo zaradi velikega števila prijav za sodelovanje v razvojnih skupinah, podaljšali rok za odpiranje prijav, in…

Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Javno povabilo za sodelovanje v komisijah za koordinacijo prenove kurikuluma za vrtce, učnih načrtov v OŠ in gimnaziji ter priprave skupnih ciljev

Zavod RS za šolstvo začenja z izvajanjem aktivnosti na področju prenove kurikuluma za vrtce in prenove učnih načrtov v osnovni…

Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularni komisiji za skupne cilje na predlog javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Javno povabilo (PDF dokument za tisk) V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v…

Popravek povabila svetovalnim delavcem v ekspertno skupino za posodobitev Programskih smernic

V okviru izvajanja nalog v postopkih posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS,…

Javno povabilo za ravnatelje svetovalce

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje pri izvajanju programov in svetovalnih storitev…

Javno povabilo za mentorje novoimenovanim ravnateljem

Predmet povabila je zbiranje prijav ravnateljev in direktorjev v vzgoji in izobraževanju za sodelovanje v programu Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v…