Javno povabilo za sodelovanje učiteljev v predmetnih kurikularnih komisijah za pripravo predlogov katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v programih nižjega poklicnega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja 

V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji v skladu s sklepom Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov št. 013-28/2022/1 z dne 19. 4. 2022 in v okviru projekta Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikula za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)  Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja Javno povabilo za sodelovanje učiteljev v predmetnih kurikularnih komisijah za pripravo predlogov katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v programih nižjega poklicnega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja.

Rok za prijavo je do vključno 7. 2. 2024.