Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen poziv za dve novi napotitvi v sistem evropskih šol…

Povabilo k prijavi za delo v evropski šoli

Na spletni strani MIZŠ  je objavljeno povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja k prijavi za delo v evropskih…

Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za prostor in opremo…

Profesionalni in karierni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev – JAVNI POZIV

Objavljamo Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in…

Razpis za ponudnike programov OIV in ID za srednješolce

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti…