Razpis za vpis v program Šola za ravnatelje in vsebina ravnateljskega izpita v šolskem letu 2022/2023

Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, objavlja razpis za vpis v program Šola za ravnatelje in vsebina ravnateljskega izpita 2022/2023.

Program je namenjen kandidatom za ravnatelje in že imenovanim ravnateljem, ki morajo v skladu s 5. odstavkom 53. člena ZOFVI ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od imenovanja.

Prijavite se preko Prijavnice. Rok za prijavo je 25. april 2022.

Vabljeni k prijavi.