Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«

Objavljamo javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Dvig digitalne kompetentnosti«. Projekt bo v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada vodil Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES-om. Poziv je namenjen osnovnim, srednjim in glasbenim šolam, dijaškim domovom ter zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Aktivnosti v programu se bodo začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Informativni sestanek za zainteresirane vzgojno-izobraževalne zavode bo potekal 29. junija 2021, ob 9. uri preko videokonference MS Teams: Kliknite tukaj, da se pridružite srečanju!

Izbrani vzgojno-izobraževalni zavodi bodo vključeni v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za organizatorje oziroma koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« po opravljenih refleksijah in usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne strategije.

Pogoji za sodelovanje v programu, kriteriji in merila za izbor, podrobnejši opis obveznosti vključenih in ostale pomembne informacije so objavljane v javnem pozivu v Uradnem listu RS, št. 97/2021 z dne, 18. 6. 2021 in na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.