Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 -popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 -ZUJF, 57/12 -ZPCP-20, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo, številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj, št. 0071-2/2020-1, objavlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Vse informacij pridobite v priloženih datotekah:

V Uradnem listu RS, št. 94/2021, z dne 11. 6. 2021, je objavljen popravek javnega razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021 s popravkom roka za predložitev prijav. Rok za oddajo prijav na javni razpis je 31. 8. 2021.

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, veljaven od 15. maja 2020 dalje, je dostopen na povezavi.

Vprašanja v zvezi s sofinanciranjem šolskih tekmovanj sprejemamo na naslov