Javni poziv za izbor sodelujočih VIZ ali OE VIZ za sodelovanje v poskusu Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi

Na podlagi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/14, 27/17 in 47/19), v skladu s Sklepom 219. seje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje z dne 17. 2. 2022, Zavod RS za šolstvo poziva vzgojno-izobraževalne zavode ali organizacijske enote vzgojno izobraževalnih zavodov k prijavi za sodelovanje v poskusu »Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi«.

Namen poskusa je preveriti ustreznost predloga Koncepta prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi (v nadaljevanju Koncept). Koncept uvaja novosti na področje prepoznavanja in dela z nadarjenimi glede na veljavna dokumenta, Koncept odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) in Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki srednjih šol (2007).

Predmet javnega poziva je izbor vzgojno izobraževalnih zavodov ali organizacijskih enot vzgojno izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki bodo v obdobju od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 vključeni v aktivnosti poskusa.

Celotno besedilo javnega poziva

Prijavni obrazci:

Rok za prijavo vzgojno-izobraževalnih zavodov: 5. maj 2022.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v povezavi s projektom in javnim pozivom pridobite pri Jasni Rojc (tel. št. 01 300 51 70).

Povezava na strokovna izhodišča, ki so podlaga za spremembo koncepta (informativno).