Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Predlagatelji lahko predloge z utemeljitvijo pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja najkasneje do petka, 17. 12.  2021, do 11. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija: 

Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Pravilnik o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja

Prilogi: