Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Zavod RS za šolstvo, od leta 1999, posameznikom, skupinam ali institucijam podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v partnerskem sodelovanju z ZRSŠ. Priznanja se podeljujejo za področja predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek s področja načrtovanja in uresničevanja kurikula.

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja objavlja razpis in vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate, ki izkazujejo izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v partnerskem sodelovanju z ZRSŠ.

Predlagatelji pošljejo predloge z utemeljitvijo v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom “Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja” najkasneje do 8. 3. 2024 do 12. ure.

Razpis in razpisna dokumentacija so na povezavah: