Javno povabilo za dopolnitev prostih mest v delovnih skupinah za pripravo in strokovni pregled delovnih učbenikov za matematiko in slovenščino v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju v prilagojenem izobraževalnem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom

Predmet javnega povabila je dodatna izbira kandidatov, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom za sestavo delovnih skupin za pripravo ali strokovni pregled delovnih učbenikov za matematiko in slovenščino v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Rok za predložitev prijav je do vključno 14. 5. 2024.

Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov: do vključno 14. 5. 2024.Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri Petri Košnik, na elektronskem naslovu .