Javno povabilo za sodelovanje v Komisiji za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji ter katalogov znanj

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo v okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji ter katalogov znanj objavili javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov z javnih visokošolskih zavodov ali javnih raziskovalnih organizacij s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja za sodelovanje v Komisiji za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji ter katalogov znanj.

Rok za prijavo je do vključno 22. 11. 2023.