Razpis za skupinsko svetovanje za ravnatelje ob podpori ravnateljev svetovalcev

V Šoli za ravnatelje smo razvili skupinsko obliko svetovanja za ravnatelje, ki temelji na coachingu in superviziji, pri čemer gre v večji meri za spodbujanje iskanja individualnih, kontekstualiziranih odločitev, in ne toliko za nasvetovanje oz. ponujanje univerzalnih rešitev.

Namen svetovanja v manjših skupinah ob podpori predavateljev Šole za ravnatelje in izkušenih ravnateljev svetovalcev je zagotavljanje sistematične in strukturirane podpore ravnateljem za reševanje izzivov vodenja v konkretnih situacijah na določenem ožjem področju.

Tema razpisa: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo.

V letu 2024 želimo pilotno izvesti skupinska svetovanja na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo, ki vključuje vsebine, povezane z (razvojnim) načrtovanjem, analiziranjem, vrednotenjem in poročanjem o vzgojno-izobraževalnem delu, pisanjem samoevalvacijskega poročila ipd..  

Več o tem si lahko preberete v RAZPISU.

Prijava na svetovanje preko ŠRISa, do 29. marca 2024. Kotizacije ni. Prijavite se lahko individualno (posamezni ravnatelj) ali pa predhodno oblikujete in prijavite regijsko skupino, aktiv ravnateljev.

Več informacij lahko dobite na e-naslovu  ali po telefonu 031 713 595.