Javno povabilo za dopolnitev mest z manjkajočimi učitelji, vzgojitelji iz javnih vzgojno izobraževalnih zavodov in strokovnjaki iz visokošolskih zavodov v predmetnih kurikularnih komisijah za prenovo učnih načrtov ter v kurikulanih komisijah za prenovo kurikuluma za vrtce

V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji v skladu s sklepom Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov številka: 013-28/2022/1 z dne 19. 04. 2022 in v okviru projekta Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikula za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)  Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja

Javno povabilo za dopolnitev mest z manjkajočimi učitelji, vzgojitelji iz javnih vzgojno izobraževalnih zavodov in strokovnjaki iz visokošolskih zavodov v predmetnih kurikularnih komisijah za prenovo učnih načrtov ter v kurikulanih komisijah za prenovo kurikuluma za vrtce.

Rok za prijavo je do vključno 17. 5. 2024.


Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri mag. Sofiji Baškarad na tel. št. 01/30 05 154 ali pišite na elektronski naslov .