Preprečevanje, prepoznavanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja v VIZ

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih,…

Aktivnosti Šole za ravnatelje v marcu in aprilu 2022

Uporabna gradiva Odpornost in prožnost je v sodobnem času ena od ključnih kompetenc posameznikov, vzgojno-izobraževalnih zavodov in družbe kot celote….

Izvedba tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Obveščamo vas, da se bodo državna tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo v času, ko je v svetu še…

Smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega in srednjega šolstva

V Digitalni bralnici ZRSŠ smo objavili Smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega in srednjega…

Aktivnosti Šole za ravnatelje – januar in februar 2022

Januar in februar sta običajno meseca, ko ravnatelji v vzgojno-izobraževalnih zavodih vodite letne pogovore in postopek ocenjevanja  letne delovne uspešnosti, ki ga je potrebno izvesti najkasneje do 15. marca 2022.

Priporočila in usmeritve za pouk na daljavo

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili priporočila in usmeritve za pouk na daljavo za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednje…

Prilagoditve ocenjevanja za šolsko leto 2021/22

Zaradi otežene epidemiološke situacije smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Zavodu RS za šolstvo in v dogovoru…

Potek pouka na daljavo v drugem valu epidemije covida-19

V času drugega vala epidemije covid-19 so slovenske osnovne šole ponovno prešle na izobraževanje na daljavo, kar za nikogar od…

Pojasnila in usmeritve Zavoda RS za šolstvo v zvezi z izvajanjem izobraževanja na daljavo

Glede na Odlok Vlade RS št. 00717-74/2021 in razpravo z ravnatelji v preteklih dneh vam v zvezi z izobraževanjem na…