Razpisi Turistične zveze Slovenje za vrtce, osnovnošolce in srednješolce

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo razpisuje osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava (TPLG) in srednješolski festival Več znanja za več turizma (VZVT). Festivala vključujeta izdelavo turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Dijaki in študentje pa posnamejo tudi promocijski spot.

Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje razpisujejo 21. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom.

Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami razpisujeta 38. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo OKUSNI ZAKLADI: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom.