9. konferenca ravnateljev in ravnateljic VIZ v Republiki Sloveniji – Brdo 2023


9. konferenca ravnateljev in ravnateljic VIZ v Republiki Sloveniji – Brdo 2023

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred začetkom novega šolskega leta organizira 9. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.

Konferenca bo v petek, 25. avgusta 2023, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Na konferenci bodo predstavljene novosti v vzgoji in izobraževanju, ključne za uspešno pedagoško vodenje v šolskem letu 2023/2024, in izhodišče za načrtovanje dela na posameznih ravneh izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola).

V ospredju bodo tri teme:

a) pogled v kakovost šole s pomočjo kazalnikov in standardov (odnosni in vrednotni del),

b) senzibilizacija in porazdelitev odgovornosti (učitelj, razrednik, ravnatelj) in

c) notranja dinamika med različnimi strokovnimi delavci na šoli.

Program konference (za tisk)

Na konferenco se prijavite v Katisu od 20. 6. 2023 do 21. 8. 2023.