Obvestilo udeležencem 9. konference ravnateljic in ravnateljev VIZ – 25.8.2023

Spoštovani,

z veseljem vam sporočamo, da so se kapacitete za našo prihajajočo konferenco na Brdu pri Kranju izjemno hitro napolnile, in sicer s kar 600 udeleženci.

Hvala vsem, ker ste tudi letos izkazali tako veliko zanimanje za to pomembno srečanje.

Vse prijavljene udeležence vljudno naprošamo, da imajo za namen registracije pripravljeno potrdilo o registraciji s QR kodo v tiskani ali digitalni obliki.

Konferenca, ki bo potekala v petek, 25.8.2023, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, nas bo združila ob razpravah o ključnih vprašanjih pedagoškega vodenja VIZ v novem šolskem letu.

Na konferenci bodo predstavljene novosti v vzgoji in izobraževanju in izhodišče za načrtovanje dela na posameznih ravneh izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola).

V ospredju bodo tri teme: pogled v kakovost šole s pomočjo kazalnikov in standardov, senzibilizacija in porazdelitev odgovornosti in notranja dinamika med različnimi strokovnimi delavci v vrtcih, šolah in dijaških domovih.

Ena izmed osrednjih tem bo tudi vloga ravnateljev in ravnateljic pri oblikovanju varnega, spodbudnega ter učinkovitega učnega okolja.

Verjamemo, da bo izmenjava izkušenj in stališč med udeleženci pripomogla k izboljšanju naše skupne prakse.

Veselimo se srečanja z vami in skupnega raziskovanja izzivov, s katerimi se srečujemo v našem izobraževalnem sistemu. Pričakujemo konstruktivne razprave in izmenjavo idej.

Program konference (za tisk)

Lep pozdrav,

Zavod RS za šolstvo