Odprte so prijave na konferenco DIGDAKTIKA

S konferenco DIGDAKTIKA se bo zaključil projekt Dvig digitalne kompetentnosti (DDK), katerega namen je spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc  vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.    

Na konferenci bomo predstavili rezultate projekta DDK, znotraj katerega smo zasnovali, preizkusili in ovrednotili raznolike rešitve za razvoj digitalne kompetentnosti. To so bila različna usposabljanja in izobraževanja, podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij, orodja za samopreverjanje digitalnih kompetenc, digitalna gradiva, primeri dobre rabe, vzpostavitev učeče se skupnosti ter priporočila za dvig digitalnih kompetenc.

Konferenca DIGDAKTIKA želi izkušnje s projekta DDK prenesti na udeležence konference in jih na ta način spodbuditi k dvigu digitalnih kompetenc, uporabi inovativnih praks pri svojem delu, vodenju in podpori učečim se pri pridobivanju in nadgradnji digitalnih kompetenc ter smiselni uporabi digitalne tehnologije. Za prijavo potrebujete AAI račun. Če ga še nimate, se obrnite na vašo podporo na šoli. Če imate težave s prijavo, pišite na  

Konferenca DIGDAKTIKA traja 8 ur in je brez kotizacije. Spremljati jo bo možno v živo in na daljavo. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.