Iluzije enakosti med tržaškimi Slovenci

Pod okriljem ZRSŠ, Šole za ravnatelje, že drugo leto izvajamo posebno nalogo Iluzija enakosti, ki ima za ključni cilj obravnavanje raznolikosti za uresničevanje inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Program vodi mag. Marko Strle in pod njegovim vodstvom je skupina 25 ravnateljev in ravnateljic iz vse Slovenije obiskalo Trst in Koper.

Ob dejavnem sodelovanju Slovensko kulturno-gospodarske zveze so obiskali Večstopenjsko šolo na Opčinah, kjer je ravnateljica Mara Petaros predstavila delovanje šole, njihovo skrb za otroke s posebnimi potrebami in nazorno osvetlila položaj zamejskega in italijanskega ravnateljstva.

S predsednico SKGZ, Ksenijo Dobrila, in vodjo Sindikata slovenske šole, Katjo Pasarit, so spoznali aktualno dogajanje slovenskega šolstva v Italiji. Neprecenljiva je bila izkušnja pogovora z Alberto Basaglia, hčerko znanega psihiatra, Franca Basaglie, ki je v Trstu izpeljal revolucijo na področju duševnega zdravja in obravnavanja oseb z duševnimi motnjami. Leta 1978 so v Italiji sprejeli zakon 180, s katerim so redefinirali koncept duševne motnje in zaprli vse italijanske norišnice. Alberta Basaglia se kot skrbnica očetove zapuščine in psihologinja že več let ukvarja s preprečevanjem nasilja nad ženskami in posebno pozornost namenja delu z mlajšimi. Uči jih prepoznavanja, razumevanja in sobivanja s strahovi, ki jih neupravičeno pripisujemo vsemu, kar je raznoliko od nas.

O nezamenljivi vlogi slovenske šole v Italiji sta spregovorili tudi senatorka Tatjana Rojc in tržaška učiteljica Mirjan Mikolj. Orisali sta okvir inkluzije v Italiji z vsemi prednostmi in slabostmi. Pomanjkanje ustreznega kadra, storitev, zagotavljanja učinkovite pomoči učencem s posebnimi potrebami o(b)stajajo izzivi, ki jih bomo reševali v sodelovanju.

Z obiskom Narodnega doma v Trstu in koprskega laboratorij na presečišču umetnosti in znanosti – HEKA so sklenili dan spoznavanja slovenskega šolstva v Italiji in še več.

Več –>