Tekmovanja

Zavod RS za šolstvo je glede na število tekmovalcev eden izmed večjih in tudi tradicionalnih organizatorjev tekmovanj v državi. S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju glede na individualne razlike med učenci/dijaki.

Z njimi zasledujemo naslednje cilje:

  • pri učencih/dijakih spodbujamo zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz predmetov oziroma področij, pri katerih se tekmovanje organizira;
  • spodbujamo nadarjene učence/dijake, ki imajo še poseben interes za posamezno tekmovalno področje;
  • učence/dijake navajamo na samostojno in sodelovalno poglabljanje znanja iz dodatnih primarnih in sekundarnih virov ter literature s področja izbrane tekmovalne teme;
  • učencem/dijakom omogočamo, da lastno znanje in rezultate primerjajo z drugimi udeleženci tekmovanja.

Zavod RS za šolstvo kot organizator tekmovanj s področja slovenščine, angleščine, nemščine, zgodovine in geografije obdeluje osebne podatke. Informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na povezavi.

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je namenjen računalniški podpori različnim osnovnošolskim in srednješolskim tekmovanjem. Za tehnično pomoč pri uporabi strežnika DMFA Slovenije pišite na naslov: .

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj je dostopen na povezavi.


Koledar šolskih tekmovanj 2023/2024

Novice o tekmovanjih

Državno tekmovanje iz znanja geografije

V soboto, 6. aprila 2024, je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije. Šola gostiteljica…

Dobitniki priznanj državne stopnje tekmovanja s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda v šolskem letu 2023/2024

Objavljamo seznam dobitnikov zlatih in srebrnih priznanj državne stopnje tekmovanja za učence 8. in 9. razreda osnovne šole s področja…

Dobitniki priznanj državnega tekmovanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine v šolskem letu 2023/2024

Znani so rezultati oziroma dobitniki priznanj državnega tekmovanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine v šolskem…

Navodila in ocenjevalni obrazci ter merila za vrednotenje Tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024 (interesno) in 2023/2024 (selekcijsko)

Objavljamo navodila in ocenjevalne obrazce ter merila za vrednotenje Tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2023/2024….

Dobitniki priznanj Selekcijskega tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2023/2024

Znani so rezultati oziroma dobitniki priznanj Selekcijskega tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2023/2024. Rezultati državne…

Dobitniki priznanj tekmovanja s področja nemščine v šolskem letu 2023/2024

Objavljamo rezultate oziroma dobitnike priznanj tekmovanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine v šolskem letu 2023/2024….

Navodilo mentorjem  za izvedbo šolske interesne stopnje tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024 za učence od 1. do 7. razreda osnovnih šol

Šolsko interesno tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024 za učence od 1. do 7. razreda osnovnih šol bo…

Navodila za izvedbo državne stopnje tekmovanja s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v šol. letu 2023/24

Državno tekmovanje bo potekalo v četrtek, 7. 3. 2024 od 14.00 do 15.00 na lokacijah: Tekmovalci se s svojimi spremljevalci…

07 mar. 2024
Obvestilo poteka regijske stopnje tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024 za učence 8. in 9. razreda osnovnih šol in dijake srednjih šol

Regijsko selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2023/2024 za učence 8. in 9. razreda osnovnih šol in dijake…

Več »