Zavodova priznanja

Priznanja podeljujemo za vidnejše in strokovni javnosti priznane dosežke, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Zavoda.

Pisne predloge podajo delavci Zavoda posamezno ali skupinsko v času razpisa. Ta običajno poteka v mesecu juniju. Izbor kandidatov opravi Komisija za podelitev priznanj, ki pripravi tudi pisne obrazložitve. Kriterije za izbor opredeljuje pravilnik. Odločitev komisije je dokončna. Letno se podeli največ pet priznanj. Priznanje se lahko istemu delavcu podeli večkrat.

Priznanja podeli direktor na vsakoletnem strokovnem srečanju Dan Zavoda.

Priznanja za leto 2019
Priznanja za leto 2018
Priznanja za leto 2017
Priznanja za leto 2016
Priznanja za leto 2015
Priznanja za leto 2014
Priznanja za leto 2013
Priznanja za leto 2012
Priznanja za leto 2011
Priznanja za leto 2010
Priznanja za leto 2009
Priznanja za leto 2008
Pregled priznanj v obdobju 1994-2013