Nazaj na vrhnjo stran: Nagrade in priznanja

Zavodova priznanja

Priznanja podeljujemo zaposlenim za vidnejše in strokovni javnosti priznane dosežke, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Pisne predloge podajo delavci zavoda posamezno ali skupinsko v času razpisa. Ta običajno poteka v mesecu juniju. Izbor kandidatov opravi Komisija za podelitev priznanj, ki pripravi tudi pisne obrazložitve. Kriterije za izbor opredeljuje Pravilnik o priznanjih delavcem Zavoda RS za šolstvo. Odločitev komisije je dokončna. Letno se podeli največ pet priznanj. Priznanje se lahko istemu delavcu podeli večkrat.

Priznanja podeli direktor na vsakoletnem strokovnem srečanju Dan Zavoda.