Nazaj na vrhnjo stran: Dopolnilni pouk

Izobraževanja

Zavod RS za šolstvo vsako leto organizira seminarje za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. Na seminarjih učitelje seznanimo z didaktičnimi, jezikovnimi in drugimi vsebinami, ki jih potrebujejo pri poučevanju in pri izvajanju dejavnosti, povezanih z ohranjanjem jezika, kulture in identitete med slovenskimi skupnostmi v tujini.

Učitelji pridobijo ali osvežijo znanja o tem, kako poučevati slovenščino kot drugi/tuji jezik, na kakšne načine razvijati jezikovne spretnosti med udeleženci pouka in katere pristope uporabiti pri delu s heterogenimi skupinami.

Poleg tega učitelje seznanimo s knjižnimi novostmi in spodbudami za branje, predstavimo slovensko kulturno dediščino in ljudsko izročilo, elemente gledališča pri pouku in podobne vsebine.

Poudarek je tudi na kolegialni podpori, povezovanju učiteljev ter izmenjavi idej in izkušenj iz prakse.