Nazaj na vrhnjo stran: Slovenci po svetu – Stičišče

Dopolnilni pouk

Cilj dopolnilnega pouka je ohranjanje in razvijanje slovenščine pri Slovencih po svetu, krepitev njihove slovenske identitete, pripadnosti slovenskemu narodu in stikov z matično domovino.

Pouk je prostovoljen, poteka v popoldanskem času ali med vikendom, navadno enkrat tedensko od 2 do 4 ure. Namenjen je otrokom od starosti 4 let, mladostnikom in odraslim. Organiziran je lahko na šolah države gostiteljice, v prostorih slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništev, slovenskih društev ali katoliških misij.

V šolskem letu 2023/24 pouk organiziramo v 21 evropskih državah, obiskuje ga okrog 2000 udeležencev, od tega več kot 1000 otrok. Slovenščino poučuje skupaj 43 učiteljev, od tega 14 napotenih in 29 nenapotenih.

Kjer dopolnilnega pouka slovenščine ni možno organizirati, se izjemoma izvaja dopolnilni pouk slovenščine na daljavo.