Nazaj na vrhnjo stran: Dopolnilni pouk

Učitelji

Pri dopolnilnem pouku slovenščine poučujejo:

  • učitelji, ki so iz Slovenije napoteni na delo v tujino (napoteni učitelji) in
  • učitelji, ki že sicer živijo na območju, na katerem poteka pouk (nenapoteni učitelji).

Izbira jih komisija za učitelje slovenščine v tujini pri Ministrstvu za izobraževanje.

Pouk večinoma izvajajo učitelji slovenščine ali učitelji razrednega pouka. Imeti morajo znanja in izkušnje za poučevanje v oddelkih, kjer so udeleženci različni po starosti in po predznanju slovenščine. Učenci pri pouku razvijajo svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini, učitelji pa jim približajo tudi slovensko kulturno izročilo, zgodovinske, naravne, etnološke in druge značilnosti Slovenije.

Učitelji v sodelovanju s slovenskimi kulturnimi društvi ali diplomatsko konzularnimi predstavništvi v tujini organizirajo in izvajajo tudi različne dejavnosti ob pouku:

  • prireditve ob slovenskih praznikih ali ob zaključku šolskega leta,
  • srečanja s kulturnimi ustvarjalci iz Slovenije,
  • tekmovanja (bralna značka, kvizi, itd.),
  • kulturne delavnice (npr. filmi, kulinarične, lutkovne delavnice) in podobno.

Povezujejo se tudi s šolami v Sloveniji in s šolami v okolju ter pripravljajo strokovne ekskurzije učencev dopolnilnega pouka slovenščine iz tujine v Slovenijo.