Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa “Učim se biti učitelj – 4«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Tedenski pomenki na temo večjezičnosti

V projektu Jeziki štejejo, pri katerem Zavod Republike Slovenije za šolstvo sodeluje kot partnerska institucija, napovedujemo Tedenske pomenke, kratke posvete s področja večjezičnega izobraževanja.

Svetovni dan prve pomoči, 11. september

Zavod RS za šolstvo se pridružuje pobudi Rdečega križa Slovenije, saj želimo poudariti pomen partnerskega sodelovanja vseh, ki si prizadevamo dvigniti kakovost prve pomoči med mladimi. V ta namen vabimo k sodelovanju z dnevom dejavnosti tudi osnovne in srednje šole.

Vabilo k prijavi v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) v šolskem letu 2021/2022

V Pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji tudi v šolskem letu 2021/2022 nadaljujejo z izvajanjem programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS).

Septembrsko obvestilo za koordinatorje KUV v VIZ

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Cepljenje proti HPV v šolskem letu 2021/2022

Zavod RS za šolstvo podpira prizadevanja Zveze slovenskih društev za boj proti raku pri aktivnostih, s katerimi želijo povečati informiranost staršev šestošolk in šestošolcev glede cepljenja proti človeškim papilomavirusom (HPV), ki dokazano povzročajo nekatere vrste rakov in genitalne bradavice.

Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli (drugič)

V sredo, 25. 8. 2021, smo že z drugo skupino učiteljev gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol izvedli 1. del 8-urnega programa usposabljanja z naslovom Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli.

Natečaj »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas« v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje natečaj za predšolske otroke in osnovnošolsko mladino na temo »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas«.

Na šolske poti so se vrnili otroci, pazimo na njihovo varnost vse leto!

Pred osnovno šolo Venclja Perka v Domžalah so direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar, univ. dipl. inž. str., minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ravnateljica OŠ Venclja Perka mag. Petra Korošec in koordinatorica področja prometne vzgoje na Zavodu RS za šolstvo mag. Marta Novak zjutraj simbolično pospremili otroke pri varnem prehodu čez cesto in ob tem poudarili pomen prometne vzgoje otrok in odgovornost, ki jo imamo odrasli, da poskrbimo za njihovo varnost vse dni v letu.

Operaterja A1 Slovenija in Telekom Slovenije podaljšala prenos mobilnih podatkov

Obveščamo, da sta operaterja A1 Slovenija in Telekom Slovenije podaljšala donacijo – brezplačen prenos mobilnih podatkov na modemih do 30. junija 2022.

Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za več turizma

Turistična zveza Slovenije in ZRSŠ, v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami, razpisujeta osnovnošolski 36. državni festival Turizmu pomaga lastna glava ter v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje srednješolski 19. festival Več znanja za več turizma.

Objava terminov študijskih srečanj 2021/2022 in obvestilo glede prijav

Objavljamo preglednico s termini študijskih srečanj za strokovne delavce od vrtcev do srednjih šol.