Ali znamo izkoristiti pouk na prostem? 

Na e-urici smo predstavili krajše izhodišče in značilnosti pouka na prostem v primerjavi s poukom v učilnici.

Spodbujanje dobrega počutja vseh učencev

Na e-urici smo predstavili pomen dobrega počutja za vse učeče se. Izhajali smo iz skrbi za svoje lastno zdravje, saj na osnovi tega lažje poskrbimo za druge.

Januarske e-urice: Enake priložnosti in možnosti za vse

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere…

31 jan. 2022
Sodelujmo, kjerkoli in kadarkoli: Digitalna tehnologija v podporo vsem – v živo in na daljavo

Na e-urici smo razpravljali o možnostih in priložnostih, ki jih ponuja digitalna tehnologija pri izpeljavi sodelovalnih oblik učenja pri kombinirani izvedbi pouka.

Januarske e-urice: Enake priložnosti in možnosti za vse

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere…

10 jan. 2022
Vključenost učenca v vse faze učenja in poučevanja: Formativno spremljanje v podporo učenju – v živo in na daljavo

E-urica je udeležencem omogočila uvid v organizacijo  in vodenje razreda, pri čemer je bila poudarjena  vloga vsakega učenca v vseh fazah učenja.

Januarske e-urice: Enake priložnosti in možnosti za vse

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere…

Januarske e-urice: Enake priložnosti in možnosti za vse

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere…

Strokovne sodelavce vabimo na šesti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Napovedujemo izvedbo treh enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Strokovne sodelavce vabimo na peti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Napovedujemo izvedbo sedmih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Strokovne delavce vabimo na četrti cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

V januarju 2021 bomo izvedli tri krajša videokonferenčna usposabljanja (e-urice), ki bodo ponudila uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Med tokratno ponudbo smo uvrstili dve temi, ki smo jih že predstavljali, vendar jih zaradi zanimanja ponavljamo.