Januarske e-urice: Enake priložnosti in možnosti za vse

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo. Pripravili smo štiri teme, za katere menimo, da bodo ponudile uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka tako v razredu kot tudi na daljavo. 

Na srečanjih bomo pokazali, demonstrirali, ozaveščali, razpravljali o možnostih, ter priložnostih, ki jih ponuja digitalna tehnologija in s pomočjo katere:

  • so vsi učeči se, v živo in na  daljavo, aktivno vključeni v pouk (komunicirajo, sodelujejo, načrtujejo, dokumentirajo in spremljajo učenje in lastni napredek).
  • učitelj, ki izvaja pouk v živo in hkrati na daljavo, vodi učni proces s poudarkom na pridobivanju podatkov za prepoznavanje tistih, ki potrebujejo dodatno podporo ob posredovanju kakovostnih povratnih informacij.  

Ponedeljek,10. 1. 2022, 14.30-15.30 

Vključenost učenca v vse faze učenja in poučevanja 
Formativno spremljanje v podporo učenju – v živo in na daljavo

E-urica bo udeležencem omogočila uvid v organizacijo  in vodenje razreda, pri čemer je poudarjena  vloga vsakega učenca v vseh fazah učenja. Pokazali bomo primer načrtovanja učnega sklopa, ki izhaja iz vprašanja Kje je učenec v tem trenutku in kaj potrebuje za učenje? Osvetlili bomo pomen obrnjenega učenja, sonačrtovanja namenov učenja in kriterijev uspešnosti, spodbujanja aktivnega zbiranja in vrednotenja raznolikih dokazov ter učinkovite povratne informacije. E-urica bo udeležence postavila v aktivno vlogo v fazah odpiranja teme, načrtovanja učenja, izvajanja dejavnosti kakor tudi pri uporabi pridobljenega znanja v novi situaciji in vrstniškega/kolegialnega učenja.   

Izvajalke: Nina Novak, Vesna Vršič, Mateja Sirnik, Ljiljana Mićović Struger
Na usposabljanje se prijavite na povezavi, najkasneje do 12. ure na dan izvedbe e-urice.


Ponedeljek,  17. 1. 2022,  14.30-15.30 

Sodelujmo – kjerkoli in kadarkoli 
Digitalna tehnologija v podporo vsem učečim se – v živo in na daljavo 

Na e-urici bomo razpravljati o možnostih ter priložnostih, ki jih ponuja digitalna tehnologija in s pomočjo katere lahko organiziramo sodelovanje vseh učečih se – tistih, ki so prisotni v razredu in na daljavo.  Pokazali bomo, kako lahko učitelj, ki izvaja pouk v živo in hkrati na daljavo vodi učni proces s poudarkom na aktivnostih, ki spodbujajo sodelovanje učečih se. E-urico bomo izvedli “hibridno” – tako za udeležence na daljavo  kot tudi za tiste, ki se nam bodo pridružili v živo.  Že pred pričetkom e-urice VAS bomo povabili k sodelovanju v okolju MURAL.  Med samo e-urico bomo poudarili pomen sodelovanja, pokazali primere sodelovanja in VAS povabili k sodelovanju. Načrtujemo individualno delo in sodelovanje v parih ter skupinah.   K udeležbi na e-urici vabimo vse, ki bi radi obogatili svojo prakso z idejami o tem, kako z učečimi se komunicirati, sodelovati, načrtovati, dokumentirati in spremljati učenje in napredek.   Na e-urico prinesite računalnik.  

Izvajalke: Špela Bergoč, Amela Sambolić Beganović, Mateja Sirnik, Vesna Vršič  
Na usposabljanje se prijavite na povezavi, najkasneje do 12. ure na dan izvedbe e-urice.


Ponedeljek, 24. 1. 2022,  14.30-15.30  

Spodbujanje dobrega počutja vseh učencev

V e-urici bomo predstavili pomen dobrega počutja vseh učencev v razredu in primere aktivnosti, ki jih strokovni delavci lahko v ta namen uporabijo neposredno z učenci. K e-urici vabimo vse, ki bi želeli pridobiti nove ideje, kako učence opolnomočiti na čustvenem in socialnem področju, da bodo z dobrim počutjem tudi bolj motivirani za šolsko delo.  

Izvajalci: Darja Plavčak, Biserka Lep, Amela Sambolić Beganović, Anton Polšak  

Na usposabljanje se prijavite na povezavi, najkasneje do 12. ure na dan izvedbe e-urice.


Ponedeljek, 31. 1. 2022,  14.30-15.30  

Ali znamo izkoristiti pouk na prostem? 

Pouku na prostem je organizirano učenje izven šolskih prostorov, kjer spodbujamo pridobivanje izkušenj učencev, uporabo znanj v avtentičnih situacijah, osmišljanje znanja, razvijanje veščin itd. V času epidemije covid 19 pa se ta oblika pouka še posebej poudarja zaradi krepitve dobrega počutja učencev, zdravja, gibanja, pozitivne naravnanosti do okolja in usvajanja znanj za trajnostni razvoj. V e-urici bomo predstavili možnosti izvedbe pouka na prostem v času pouka v šoli in/ali na daljavo. Ideje bomo osvetlili z različnih zornih kotov, odpirali dileme in nakazali možne rešitve. Dejavnosti pouka na prostem bomo prikazala z interdisciplinarno temo, kjer bodo zastopana različna predmetna področja in  koncepti.   Udeleženci boste v e-urici postavljeni enkrat v vlogo aktivnega »učenca«, zlasti pri izvedbi pouka na prostem, drugič v vlogo »učitelja oziroma strokovnjaka«, ki bo na podlagi svojih izkušenj in znanj analiziral ter vrednotil izvedbo pristopa.  

Izvajalci: Vesna Vršič, Nina Novak, Špela Bergoč, Mateja Sirnik  

Na usposabljanje se prijavite na povezavi, najkasneje do 12. ure na dan izvedbe e-urice.


Pred našim strokovnim druženjem vas bomo povabili k ogledu video predstavitve, ki prinaša razmišljanja o različnih organizacijskih možnosti pouka.

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
  • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Pomembno obvestilo za udeležence krajših usposabljanj na daljavo

  • Usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje,
  • ne beležimo prisotnosti,
  • prijavitelji ste odgovorni za pravilno navedbo elektronskega naslova, na katerega prejmete obvestilo o načinu in terminu usposabljanja.