Vključenost učenca v vse faze učenja in poučevanja: Formativno spremljanje v podporo učenju – v živo in na daljavo

Ponedeljek,10. 1. 2022 

E-urica je udeležencem omogočila uvid v organizacijo  in vodenje razreda, pri čemer je bila poudarjena  vloga vsakega učenca v vseh fazah učenja. Pokazali smo primer načrtovanja učnega sklopa, ki izhaja iz vprašanja Kje je učenec v tem trenutku in kaj potrebuje za učenje? Osvetlili smo pomen obrnjenega učenja, sonačrtovanja namenov učenja in kriterijev uspešnosti, spodbujanja aktivnega zbiranja in vrednotenja raznolikih dokazov ter učinkovite povratne informacije. E-urica je udeležence postavila v aktivno vlogo v fazah odpiranja teme, načrtovanja učenja, izvajanja dejavnosti kakor tudi pri uporabi pridobljenega znanja v novi situaciji in vrstniškega/kolegialnega učenja.    

Posnetek


GradivoIzvajalke:  

Nina Novak, Področna skupina za razredni pouk 

Vesna Vršič, Področna skupina za razredni pouk 

Mateja Sirnik, Predmetna skupina za matematiko 

Ljiljana Mićović Struger, Predmetna skupina za slovenščino