Strokovne sodelavce vabimo na šesti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Napovedujemo izvedbo treh enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
  • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Na usposabljanje se prijavite na povezavi https://bit-ly/e-urice-6, do dneva usposabljanja do 12 ure.

In še: usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje, ne beležimo prisotnosti, prijavitelji ste odgovorni za pravilno navedbo elektronskega naslova, na katerega prejmete obvestilo o načinu in terminu usposabljanja.

  • 19. april 2021: 23.e-urica: Sopojavljanje čustvenih in vedenjskih težav pri otrocih s posebnimi potrebami 

Mnogi otroci s posebnimi potrebami imajo vse pogosteje v sopojavnosti poleg svojih primanjkljajev, ovir oziroma motenj tudi težave s področja čustvovanja in vedenja. V e-urici bodo udeleženci spoznali sopojavnost teh težav in različne pristope za soočanje z njimi. Izvajalki: Petra Košnik, Darja Plavčak

  • 24. maj 2021: 24.e-urica: Dejavnosti za vzpodbujanje razvoja kritičnega mišljenja (4. del oz. nadaljevanje 11., 14. in 15.  e-urice)

Delavnica bo usmerjena v dejavnosti, ki spodbujajo razvoj kritičnega mišljenja pri učencih in dijakih. Udeleženci bodo spoznali ključne miselne procese in veščine kritičnega mišljenja, preizkusili in reflektirali nekatere primere ter soustvarjali krajše dejavnosti za pouk. Poudarek bo na načrtovanem, sistematičnem uzaveščenem pristopu k razvijanju miselnih procesov in veščin kritičnega mišljenja. Izvajalka: Mojca Suban

  • 14. junij 2021: 25.e-urica: Strokovne sodelavce, ki izvajajo VIZ za učence s posebnimi potrebami vabimo k udeležbi na krajšem usposabljanju na daljavo

Na krajšem usposabljanju bomo strokovne delavce podprli pri izvajanju vzgoje in izobraževanja za otroke s PP. Predstavili bomo kako načrtovati delo z otroki s PP pri izobraževanju na daljavo, predstavili bomo možne didaktične prilagoditve za učence s PP in kako podati kakovostno povratno informacijo. Pri tem bodo imeli strokovni delavci priložnost za strokovno razpravo. Izvajalka: Andreja Vouk