Sodelujmo, kjerkoli in kadarkoli: Digitalna tehnologija v podporo vsem – v živo in na daljavo

Ponedeljek,17. 1. 2022 

Na e-urici smo razpravljali o možnostih in priložnostih, ki jih ponuja digitalna tehnologija pri izpeljavi sodelovalnih oblik učenja pri kombinirani izvedbi pouka.  Pokazali smo, kako lahko učitelj izvaja pouk v živo in na daljavo (torej kombinirano) v teoriji in praksi. To e-urico smo namreč na kombinirani način izvedli tudi mi. Osrednji del učnega procesa je bil zato osnovan na različnih dejavnostih, ki so spodbujale aktivno sodelovanje vseh udeležencev oz. učečih se. Več podrobnosti predstavljamo v nadaljevanju.

Pred e-urico smo udeležence povabili v spletno okolje Mural in jih z uvodno motivacijsko nalogo spodbudili, da so spoznali omenjeno digitalno okolje. E-urico smo začeli s povratno informacijo, vezano na zapise udeležencev, ter predstavili namen in didaktični potencial te uvodne dejavnosti.  

Nato smo spregovorili o pomenu sodelovanja ter sooblikovali kriterije dobrega sodelovanja in komuniciranja v okolju IdeaBoardz. 

Pokazali smo tudi izsek izpeljave kombiniranega pouka, predstavili ključne poudarke o načrtovanju, izpeljavi in sodelovanju učečih se pri tej vrsti pouka ter o tem tudi razpravljali.

Sledila je simulacija učnega sklopa Skrb za zdravje pri pouku v živo in na daljavo (sinhrono in asinhrono). Pri tem smo izvedli in opisali dejavnosti s poudarkom na različnih oblikah in načinih sodelovanja med učenci. Izpostavili smo tudi vlogo elementov formativnega spremljanja.   

V zaključku e-urice smo nanizali nekaj namigov in nasvetov ter si izmenjali svoje vtise o učni izkušnji (npr. kaj smo se naučili, kje vidimo priložnosti za nadgradnjo in izboljšanje ipd.). 

Za vse, ki se omenjene e-urice niso mogli udeležiti, smo pripravili tudi videoposnetek, nekaj fotoutrinkov in ostalo gradivo. 

Posnetek 


Gradivo


Foto utrip 

Izvajalke: Špela Bergoč, Amela Sambolić Beganović, Mateja Sirnik, Vesna Vršič