Ali znamo izkoristiti pouk na prostem? 

Ponedeljek, 31. 1. 2022 

Na e-urici smo predstavili krajše izhodišče in značilnosti pouka na prostem v primerjavi s poukom v učilnici. »Zemljevid« pouka na prostem nam je služil kot iztočnica tako za načrtovanje predstavljenega sklopa o vzorcih kot osmišljanje dejavnosti na tej poti.

Poudarili smo načrtovanje pouka na prostem skozi tri faze. V prvo fazo smo umestili dejavnosti priprave na pouk na prostem z namenom aktiviranja predznanja učencev, nato skupnega načrtovanja namenov učenja in kriterijev uspešnosti, oblikovanja načrta za delo na prostem ter navajanje učencev za skrb zase in varnost na prostem itd. Druga faza zajema izvajanje dejavnosti na prostem, kjer se učenci najprej zberejo na dogovorjenem baznem prostoru in prejmejo navodila za delo za posamezne izzive. Sprejmejo tudi dogovor o načinih izkazovanja znanja oziroma odlaganju dokazov učenja. Zaključna tretja faza je namenjena predstavitvi in izmenjavi znanj/spoznanj ob dokazih in tudi refleksiji o opravljenih nalogah/dejavnostih na prostem in pridobljenem znanju.

Naš izziv skozi celotno predstavitev je bil, kako bi lahko izpeljali dejavnosti pouka na prostem z učenci, ki so pri pouku v razredu, in učenci, ki so vključeni v pouk na daljavo.

Prikazali smo izvedbo dejavnosti v posameznih fazah pouka na prostem skozi sklop o vzorcih. Udeležence smo senzibilizirali s temo sklopa že pred izvedbo e-urice tako, da so na zid objavili nekaj, kar jim predstavlja vzorec. Sledile so simulacije dejavnosti za aktiviranje predznanja z nakazanimi možnostmi o sodelovanju učencev, ki so v šoli, in tistih, ki so na daljavo.

Podali smo ideje za izvedbo dejavnosti na prostem v obliki kartic. Zastavljene so bile predmetno ali medpredmetno z uresničevanjem ciljev spoznavanja okolja, športa, matematike, likovne umetnosti in glede na razvojno stopnjo učencev (oz. razred).

Mnenja smo, da izvajalci pouka na prostem morajo skrbno načrtovati odhod na zunanje površine z vidika varnega učnega okolja, tako za učence, ki so v šoli, posebej še za in z učenci, ki so vključeni na daljavo, in bi lahko dejavnosti na prostem opravljali samostojno.

Udeleženci so svoja spoznanja, izkušnje in mnenja o pouku na prostem lahko izrazili v zaključni dejavnosti sklopa o vzorcih in z izpolnjevanjem vprašalnika.

Za vse, ki se omenjene e-urice niste mogli udeležiti, smo pripravili videoposnetek in gradivo.

Posnetek

Gradiva

Izvajalci: Vesna Vršič, Nina Novak, Špela Bergoč, Mateja Sirnik