Nazaj na vrhnjo stran: Področja

Srednja šola

Oddelek za srednje šolstvo

Delovanje oddelka je usmerjeno na področje srednjega šolstva: skrbimo za razvoj in podporo kakovostnemu udejanjanju izobraževalnih in vzgojnih vsebin ter spremljevalnih aktivnosti srednjih šol in dijaških domov. Odgovorni smo za vsebinski vidik gimnazijskih in splošnoizobraževalni del poklicnih in strokovnih programov. Opravljamo razvojne, raziskovalne in svetovalne naloge ter spremljamo in analiziramo stanje na navedenih področjih. Pri tem iščemo rešitve, skrbimo za implementacijo novosti ter predlagamo izboljšave, tako da izhajamo iz razvoja področja srednjega šolstva in upoštevamo sodobna dognanja stroke.


Kontaktni podatki:

Zavod RS za šolstvo

Oddelek za srednje šolstvo

Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Tajništvo oddelka: Maja Domjanić ()

Telefon: +386 (0)1 300 51 93

Vodja oddelka: Saša Kregar ()

Svetovalke: