Nazaj na vrhnjo stran: Organizacijske enote

Oddelek za predšolsko vzgojo

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: +38613005175  (int. 175)
Vodja oddelkaNives Zore
Tajništvo oddelka: Sabina Velenšek  


Povezujemo se z vrtci in drugimi strokovnimi institucijami, doma in v tujini, ter z razvojno raziskovalnim delom prispevamo k razvoju teorije in prakse na področju predšolske vzgoje.

Z organiziranjem in izvajanjem različnih oblik stalnega strokovnega spopolnjevanja in sodelovanja (npr. študijska srečanja, seminarji, svetovalne storitve, razvojne naloge, projekti…) skrbimo za profesionalizacijo strokovnih delavcev vrtcev, ki je ključna pri zagotavljanju višje ravni kakovosti predšolske vzgoje. Strokovne delavce spodbujamo k razmišljanju, kako uresničevati njihovo poklicno vlogo pri podpori otrokom in družinam, kako povečati kakovost interakcij med njimi in otroki, kako načrtovati, izvajati in spremljati izvedbeni kurikulum, da bi se v celoti upoštevale potrebe otrok glede njihovega dobrega počutja, učenja in razvoja. Na izobraževanjih se trudimo, da bi skupaj ozaveščali in poglabljali kompleksna znanja, spretnosti in kompetence za razumevanje razvoja otrok in za poznavanje predšolske pedagogike. Delo strokovnih delavcev v predšolski vzgoji ima namreč dolgotrajen učinek na življenje otrok.

V Oddelku za predšolsko vzgojo sodelujemo:

Edita Bah Brglez, OE Novo Mesto
mag. Janja Cotič Pajntar, Poljanska cesta 28, Ljubljana
Helena Klobasa, OE Maribor in OE Murska Sobota
Lidija Jerše, OE Ljubljana
mag. Tamara Malešević, OE Celje
Marija Sivec, OE Koper in OE Nova Gorica
mag. Marjana Milčinović, OE Slovenj Gradec
Nives Zore, Poljanska cesta 28, Ljubljana