Nazaj na vrhnjo stran: Organizacijske enote

Oddelek za osnovno šolstvo

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: +38613005188 (int. 188)
Vodja oddelka: mag. Renata Zupanc Grom
Tajništvo oddelka: Ines Medica  


Oddelek za osnovno šolstvo opravlja razvojne, raziskovalne in svetovalne naloge, pripravlja nove oziroma posodablja obstoječe strokovne podlage in kurikularne dokumente osnovnega in razširjenega programa osnovne šole. Oddelke pokriva tudi  posamezna področja znotraj programa osnovne šole kot je šolstvo narodnosti, vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo specializirane vzgojno izobraževalne zavode oziroma so integrirani v redne oddelke osnovne šole. Oddelek za osnovno šolstvo pripravlja strategije in navodila za integracijo različnih skupin učencev. Aktivnosti oddelka so usmerjene v pripravo strokovnih gradiv za podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ter v implementacijo novosti in pripravi predloga rešitev v neposrednem delu s šolami.  Strokovne rešitve uresničujemo skozi različne projekte, razvojne naloge in poskuse na področju vzgoje in izobraževanja.