Nazaj na vrhnjo stran: Organizacijske enote

Središče za profesionalni razvoj

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: +38613005132
Vodja središčaBrigita Žarkovič – Adlešič
Tajništvo oddelka


Središče za profesionalni razvoj spodbuja strokovni in osebnostni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na ZRSŠ na sistemskem in izvedbenem nivoju. Dejavnosti obsegajo vse oblike povezovanja in sodelovanja s šolsko prakso od usposabljanja in izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, svetovanja, publiciranja do projektnega dela.

Naše dejavnosti uresničujemo skozi povezovanje v mrežah – študijska srečanja, seminarje in konference, svetovalne storitve, založniško dejavnost ter sodelovanje v mednarodnih in domačih projektih.