Nazaj na vrhnjo stran: Organizacijske enote

Oddelek za srednje šolstvo

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: +38613005193
Vodja oddelka: Saša Kregar ()
Tajništvo oddelka: Maja Domjanić (


Delovanje oddelka je usmerjeno na področje srednjega šolstva: skrbimo za razvoj in podporo kakovostnemu udejanjanju izobraževalnih in vzgojnih vsebin ter spremljevalnih aktivnosti srednjih šol in dijaških domov. Odgovorni smo za vsebinski vidik gimnazijskih in splošnoizobraževalni del poklicnih in strokovnih programov. Opravljamo razvojne, raziskovalne in svetovalne naloge ter spremljamo in analiziramo stanje na navedenih področjih. Pri tem iščemo rešitve, skrbimo za implementacijo novosti ter predlagamo izboljšave, tako da izhajamo iz razvoja področja srednjega šolstva in upoštevamo sodobna dognanja stroke.

Naše rešitve uresničujemo skozi različne projekte in druge aktivnosti. Pri tem sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter drugimi javnimi zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja, predvsem s Centrom za poklicno izobraževanje in Državnim izpitnim centrom.