Ponudba seminarjev

Ponudba seminarjev, ki jo je pripravil Zavod RS za šolstvo, obsega tri kategorije programov.

Programi profesionalnega usposabljanja

Gre za krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva. Programi so razvrščeni po predmetih oziroma tematskih sklopih, kar vam omogoča hitrejše iskanje.

Dostop: programi profesionalnega usposabljanja

Dodatna ponudba ZRSŠ

Sem sodi butična ponudba seminarjev, ki jih Zavod RS za šolstvo pripravlja in izvaja glede na aktualne vsebine, potrebe in pobude prakse.

Dostop: programi profesionalnega usposabljanja (programski sklop JZ – Mreže javnih zavodov).

Seminarji iz projekta Krepitev kompetenc

Gre za Seminarje iz projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II)

Seminarji omogočajo usposabljanje s ciljem krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.

Udeležba na usposabljanjih je brezplačna.

Dostop: Prijavite se v spletni aplikaciji KATIS.

Teme usposabljanja

 • podjetništvo in podjetnost,
 • vseživljenjsko učenje,
 • vseživljenjska karierna orientacija,
 • jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev (tudi na področju šolstva narodnih skupnosti),
 • mobilnost učiteljev in vzgojiteljev,
 • učne težave in učenje učenja,
 • inovativni pristopi v poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.

Seminarje izvajajo javni zavodi s področja izobraževanja: Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Državni izpitni center (Ric), Center za poklicno izobraževanje (CPI), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Andragoški center Republike Slovenije (ACS) in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).