domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Temeljne naloge

1. Skrb za razvoj in pripravo strokovnih dokumentov in podlag pri vzpostavljanju sistemskih pogojev za nadaljnji kakovostni razvoj vzgoje in izobraževanja, v sodelovanju z resornim ministrstvom in drugimi institucijami;
2. Razvoj učinkovite prakse kakovostnega vzgojno–izobraževalnega dela, v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami;
3. Spremljava in evalvacija novosti na področju vzgoje in izobraževanja;
4. Spodbujanje profesionalnega razvoja vseh strokovnih delavcev in ravnateljev;
5. Vključevanje v mednarodna aktivnosti na področju razvoja vzgoje in izobraževanja;
6. Sodelovanje s slovenskimi šolami in drugimi vzgojno–izobraževalnimi ustanovami v zamejstvu (v Italiji, na avstrijskem Koroškem, v Porabju);
7. Izvajanje drugih nalog na področju javne službe in v okviru javnega pooblastila.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter