Nazaj na vrhnjo stran: Priznanja Blaža Kumerdeja

Pretekla priznanja

V skladu z 12. in 13. členom Pravilnika o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja (Tomaž Krajnc, mag. Andreja Čuk, Jožica Pika Gramc, mag. Natalija Kocjančič) opravi izbor 5 kandidatov ali izjemoma več kandidatk oziroma kandidatov izmed prispelih predlogov.


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2021 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Anita Ambrož, ravnateljica Osnovne šole Muta,
 • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
 • Nina Malajner, učiteljica razrednega pouka na OŠ Janka Padežnika Maribor,
 • Osnovna šola Dornberk,
 • Osnovna šola Elvire Vatovec Prade,
 • Osnovna šola Šenčur.

Utemeljitve priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2021, novica


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2020 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Osnovna šola Brežice, priznanje je prevzela ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak,
 • Barbara Pernarčič, ravnateljica Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor,
 • Gimnazija Slovenj Gradec, priznanje je prevzel ravnatelj mag. Stane Berzelak,
 • Šolski center Rogaška Slatina, priznanje je prevzela ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah,
 • Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, priznanje je prevzel ravnatelj mag. Marko Strle ter
 • Sonja Bregar Mazzini, učiteljica zgodovine ter domovinske in državljanske kulture in etike na Osnovni šoli Miška Kranjca v Ljubljani.

Utemeljitve priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2020. novica in fotogalerija


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2019 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Osnovna šola Ivanjkovci,
 • Osnovna šola Vransko – Tabor,
 • Maja Vičič Krabonja, profesorica zgodovine na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor,
 • Nadja Likar, vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Ajdovščina
 • Zorica Potisk,  profesorica biologije na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.  

Obrazložitev priznanj za leto 2019, novica in fotogalerija


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2018 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Gimnazija Nova Gorica
 • Barbara Oder, učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane
 • Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 • Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso Osnovne šole Janka Glazerja Ruše (Ljiljana Mićović Struger; vodja, Tatjana Lubej, dr. Andreja Kljajič, Boštjan Ravnjak, Franc Jakoš)
 • Tatjana Kerin, učiteljica matematike na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem

Obrazložitev nagrajencev 2018, novica in fotogalerija, Video, novica o podelitvi priznanj za leto 2018


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2017 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Radica Slavković, Vrtec Sežana
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
 • Osnovna šola Solkan
 • Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
 • Gimnazija Ravne na Koroškem

Obrazložitev nagrajencev 2017


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2016 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Marta Samotorčan, ravnateljica Vrtca Vrhnika
 • Polona Legvart, profesorica pedagogike in učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Bratov Polančičev v Mariboru
 • Sonja Marušič, učiteljica biologije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina
 • Osnovna šola Bršljin
 • Osnovna šola Naklo
 • dr. Nataša Kralj, učiteljica nemščine in slovenščine v Mariboru na Prvi gimnaziji in na Srednji elektro-računalniški šoli

Obrazložitev nagrajencev 2016


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2015 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Gimnazija Celje – center,
 • Osnovna šola Dobje,
 • Darinka Gilčvert Berdnik, učiteljica biologije, naravoslovja in izbirnih predmetov na OŠ Pod goro Slovenske Konjice in na Gimnaziji Slovenske Konjice,
 • Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica,
 • Mag. Ivan Lornenčič, ravnatelj II. gimnazije Maribor.

Obrazložitev nagrajencev 2015


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2014 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Projektni tim Srednje ekonomske in trgovske šole Šolskega centra Nova Gorica, ki ga sestavljajo Nastja Valentinčič Al Bukhari, Nives Čotar, Nataša Kabaj Bavdaž in Andreja Polanc
 • Mira Prel, učiteljica glasbe ter zborovodkinja na OŠ Franca Lešnika – Vuka v Slivnici pri Mariboru
 • Alja Verdinek, svetovalna delavka v vrtcu Ravne na Koroškem 
 • Bernarda Devetak, profesorica biologije na II. gimnaziji Maribor 
 • Osnovna šola Vojke Šmuc Izola

  Obrazložitev nagrajencev 2014, Govor direktorja, Nagovor predsednika komisije

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2013 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Mirsad Skorupan, učitelj geografije in zgodovine v bolnišničnih oddelkih OŠ Ledina
 • Osnovna šola Antona Janše Radovljica
 • Osnovna šola Dobravlje
 • Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič  
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje.

Obrazložitev nagrajencev 2013


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2012 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Osnovna šola Lava Celje za odlično partnerstvo pri razvijanju inovativnih procesov, ki vodijo do ustvarjalnega učnega okolja in demokratičnih odnosov med vsemi udeleženci izobraževanja ter za udejanjanje inovativnih idej v projektih Zavoda, za področje osnovne šole,
 • Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj za odlično partnerstvo pri razvoju ter uvajanju koncepta in dela z nadarjenimi učenci osnovne šole,
 • Zavod za usposabljanje Janeza Levca iz Ljubljane  za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno –izobraževalno prakso na področju usposabljanje otrok s posebnimi potrebami,
 • Projektna skupina iz vrtca Kekec Grosuplje, ki jo sestavljajo Alenka Vidmar, logopedinja in vodja projektne skupine, Majda Fajdiga, ravnateljica vrtca, ter vzgojiteljice predšolskih otrok: Petra Bor, Darja Brčan, Helena Ferjan, Branka Okorn in Taja Ožbolt Ilaš za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju modela inovativnih in učinkovitih didaktičnih pristopov za razvoj jezikovnih, komunikacijskih in socialnih kompetenc otrok v vrtcu,
 • Razvojni tim za inovacijski projekt Opismenjevanje in razvoj vseh čutil na OŠ Jakob Aljaž v Kranju, ki ga sestavljajo mobilna specialna pedagoginja Magda Štupnikar  ter učiteljice prvega triletja Darja Pintar, Tatjana Murovec in Emina Veselič za odlično partnerstvo pri razvoju in diseminaciji priročnika Opismenjevanje in razvoj vseh čutil.

Obrazložitev nagrajencev 2012


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2011 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Majda Pipan, pomočnica ravnateljice Vrtca Škofja Loka, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje predšolske vzgoje,
 • mag. Terezija Zamuda, ravnateljica OŠ Prežihovega Voranca Bistrica v občini Črenšovci, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole,
 • Osnovna šola Globoko, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole,
 • mag. Aleksander Vališer, ravnatelj Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,
 • mag. Jožica Virk Rode, profesorica sociologije na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje srednje šole. 

Obrazložitev nagrajencev 2011Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2010
za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Tatjana Prešern, ravnateljica vrtca Hans Christian Andersen za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje predšolske vzgoje,
 • Druga osnovna šola Slovenj Gradec za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole,
 • IV. osnovna šola Celje za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole,
 • Projektna skupina za uvajanje medpredmetne kompetence “Učenje učenja v pouk” Gimnazije Kočevje v sestavi: mag. Jasna Vesel, mag. Darja Delač Felda, Tomaž Markovič, Zorica Potisk, Loti Mesojedec Behin, Lucija Kos Bartol, Vanja Novak, Tanja Masterl, Ela Bečirovič in Ana Mihelič, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje srednjih šol,
 • Skupina za zbiranje in oblikovanje gradiv za “Nauk o glasbi” Glasbene šole Postojna v sestavi: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Costantini in Mojca Širca Pavčič, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje glasbenega šolstva.

Komisija za odpiranje vlog za podelitev priznanj BK za leto 2010 (mag. Majda Naji, Nadja Malovrh, Domen Petelin) je na seji, 6. januarja 2011 ugotovila, da je do roka, 17. decembra 2010, prispelo na Zavod 9 predlogov, od tega 2 predloga za vrtce, 4 predlogi za osnovno šolo, 2 predloga za srednjo šolo in 1 predlog za glasbeno šolo.

Obrazložitev nagrajencev 2010


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2009 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje šol za otroke s posebnimi potrebami.
 • Blanka Gerič za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje predšolske vzgoje.
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Crenšovci za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole.
 • Boštjan Repovž za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje osnovne šole.
 • I. gimnazija v Celju za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za področje srednjih šol.

Na razpis je prispelo 31 predlogov. Za področje predšolske vzgoje so prispeli 4 predlogi, za področje osnovne šole 14, za področje srednje šole 4 predlogov in za področje šolstva otrok s posebnimi potrebami 2 predloga, 1 predlog za dijaški dom, 1 predlog za vrtec in osnovno šolo, 3 predlogi so bili nepopolni, 2 predloga pa prepozno poslana.

Obrazložitev nagrajencev 2009


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2008 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in uvajanju novosti na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
 • Živana Safran, predmetna učiteljica slovenščine in nemščine na Osnovni šoli Kapela, za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in uvajanju novosti na področju osnovnega šolstva.
 • Projektna skupina inovacijskega projekta »Kvalitetne razredne ure – pot do boljšega počutja v šoli« Gimnazije Novo mesto za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo na področju srednjega šolstva pri razvoju in uvajanju novosti.
 • Dr. Marcela Batistič Zorec, docentka za razvojno psihologijo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo in dosežke pri razvoju in uvajanju novosti na področju predšolske vzgoje.
 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo pri razvoju in uvajanju novosti na podrocju osnovnega šolstva.

Na razpis je prispelo 29 predlogov. Za področje predšolske vzgoje so prispeli 4 predlogi, za področje osnovne šole 18, za področje srednje šole 5 predlogov in za področje šolstva otrok s posebnimi potrebami 2 predloga.

Obrazložitev nagrajencev 2008


Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2007 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Angela Novak,
 • Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,
 • Projektna mreža vrtcev Ljubljana: Vrtec Vodmat, Vrtec Ledina, Vrtec dr. France Prešeren, Vrtec Pod gradom,
 • Osnovna šola Glazija Celje,
 • Ekonomska gimnazija in srednje šola Radovljica.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2006 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Danijela Grof,
 • Elizabeta Šušmelj-Vidovič,
 • Cvetka Rošker,
 • Darinka Kos,
 • CUDV Draga – Projektna skupina IP.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2005 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Darija Hohnjec,
 • Osnovna šola Orehek Kranj,
 • Skupina Vrtcev in šol s škofjeloškega,
 • Tehnični šolski center Nova Gorica,
 • Osnovna šola Rodica.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2004 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Marija Justin,
 • Sonja Kosič,
 • Metka Košir,
 • Nada Novak Papić,
 • Osnovna šola Matije Čopa Kranj.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2003 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Metka Šter,
 • Vrtec Rogaška Slatina,
 • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš,
 • Osnovna šola Krmelj.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2002 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Ludvik Nemec,
 • Osnovna šola Savsko naselje v Ljubljani,
 • Projektni tim Vrtca Šentjur,
 • Karmen Puconja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2001 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Ljudmila Likar,
 • Osnovna šola Polzela,
 • Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana,
 • Marta Korošec,
 • Gimnazija Vič.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 2000 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Jana Kvas,
 • II. Osnovna šola Celje,
 • Osnovna šola Tone Čufar Ljubljana,
 • Vrtec pri Osnovni šoli Vuzenica,
 • Dijaški dom L. Jančar Maribor.

Priznanje Blaža Kumerdeja za leto 1999 za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali institucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so prejeli:

 • Nada Hernja,
 • Boža Ojsteršek,
 • Loredana Sabaz – Deranja,
 • Osnovna šola Sladki vrh,
 • Gimnazija Novo mesto.