Jubilejna podelitev nagrad Blaža Kumerdeja


Ljubljana, 14.2.2019 – V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo že 20. podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju. S priznanji želimo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim zahvaliti za prvovrstno sodelovanje z zavodom.

Za leto 2018 so jih prejeli: učiteljici Barbara Oder in Tatjana Kerin, Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Nova Gorica ter Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso Osnovne šole Janka Glazerja Ruše.

Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki je v nagovoru poudaril, da je naš šolski sistem, kot družbeni podsistem, eden najboljših na svetu. “Daje odlične rezultate in je obenem tako odprt, da lahko sprejema veliko kritike. Na vseh nas je, da le-to zapeljemo v primerne okvire in se poskušamo od tega veliko naučiti,” je povedal in dodal, da ga zato vedno znova nadgrajujemo, kvalitetno izboljšujemo, kot so to počeli razsvetljenci.

Izpostavil je “da danes častimo tiste, ki ne le najbolje sodelujejo z zavodom, ampak dajejo najboljši del sebe v to, da izobrazijo druge in jim kažejo pot”. “Predane učiteljice in učitelje, ki vidijo preko kalupov in so srce šolstva,” je poudaril in dodal, da je šolski sistem temelj, na katerem je utemeljena nacija. Naš šolski sistem je dober, ker ga stalno nadgrajujemo in hkrati redko revolucionarno spreminjamo, je dejal in ob koncu čestital vsem nagrajenkam in nagrajencem.

Ob koncu slovesnosti je zbrane v imenu vseh prijemnikov priznanj nagovorila Tatjana Kerin.

Dejan Čegovnik iz OŠ Janka Glazerja Ruše je o dogodku pripravil videoreportažo.