23. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo 16. maja 2022 podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s katerimi posebej izpostavljamo posameznike in kolektive za visoke strokovne dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu z mladimi, poudarjamo njihovo pripadnost pedagoškemu delu, poslanstvu, ustvarjalnosti in inovativnosti ter jih želimo spodbuditi tudi k nadaljnjemu kakovostnemu sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Za leto 2021 so priznanja Blaža Kumerdeja prejeli:

  • Anita Ambrož, ravnateljica Osnovne šole Muta,
  • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  • Nina Malajner, učiteljica razrednega pouka na OŠ Janka Padežnika Maribor,
  • Osnovna šola Dornberk,
  • Osnovna šola Elvire Vatovec Prade,
  • Osnovna šola Šenčur.

Utemeljitve priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2021.

Dr. Logaj je uvodoma pozdravil vse prisotne in povedal, da je povezovanje in sodelovanje neločljivo povezano s strokovnostjo, z odgovornostjo, s pripadnostjo poklicu, z veseljem do dela z mladimi, z razumevanjem ter spoštovanjem do sočloveka. Verjamem, da ima te lastnosti, ki vodijo k višji kakovosti slovenske javne šole in uresničevanju pričakovanj posameznikov, ki so s šolo ali vrtcem povezani, večina slovenskih učiteljev, je dejal ter poudaril, da šola ostaja prostor neskončnih različnosti posameznikov, s čustvi, simpatijami, antipatijami, z delom in odporom do dela, z naklonjenostjo in nenaklonjenostjo, z disciplino in nedisciplino, z motiviranostjo in nemotiviranostjo, z inovativnostjo in apatičnostjo. »V tej prepleteni in zapleteni podobi šole z nami ostajajo učitelji, ki skrbijo za uresničevanje temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki izhajajo iz skupne evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot. Združujejo jih človekove pravice in z njimi pripadajoče dolžnosti ter načela pluralne demokracije strpnosti, solidarnosti in pravne države.«

Povedal je, da na Zavodu RS za šolstvo čutimo dolžnost, da ohranjamo in na novo razvijamo oblike sodelovanja s šolami in učitelji preko različnih projektov, usposabljanj in izobraževanj, kot tudi neposredno preko predstojnic, svetovalk in svetovalcev po regijskem principu območnih enot in v zadnjem letu tudi preko programov Šole za ravnatelje. »V sebi nosimo utrip življenja in dela šole, poznamo in razumemo namen sistemskega urejanja področja vzgoje in izobraževanja ter ustvarjamo strokovne podlage za izboljšanje sistemske ureditve področja vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Kot je še dodal, se zavedamo pomena uresničevanja poslanstva sodobne šole, ki je v času konkurence na vseh področjih odgovorna za kakovost znanja in ključnih dosežkov šolajoče se mladine, za pridobivanje veščin in kompetenc, ki so ključne za delovanje v družbi, družini in na delovnih mestih.   

Ob koncu je dejal, da so dosežki, ki so jih izkazali kandidati in nagrajenci vsem v ponos, »saj verjamemo, da lahko skupaj soustvarjamo vzgojno-izobraževalni prostor ter zavržemo tudi neupravičene očitke o slovenski šoli in preprečimo agresivnemu kapitalu vstop v šolski prostor«. Čestital je vsem nagrajencem ter se zahvalil za podporo in tvorno sodelovanje.  

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je v nagovoru poudarila, da je brez znanja narod pravzaprav neobstoječ. »Znanje moramo s srcem in strokovno predanostjo predajati naprej in današnji nagrajenci tlakujete to pot še prepričljivejše,« je dejala in čestitala vsem nagrajencem, ki to delo opravljajo kot poslanstvo, strokovno in predano.

»Velika zahvala in iskrene čestitke za vse delo in nadvse pomembno poslanstvo, ki ga opravljate. Živimo v času, ki ga zaznamuje klic in potreba po stalnem učenju, znanju in vedenju. Napočil je čas za vseživljenjsko učenje in z njim povezane potrebe po znanju kot dobrini, dosežku in vrednoti, ki mora biti na voljo kadarkoli, za kogarkoli in v različnih oblikah ter podobah. Z vašim pristopom in odnosom do dela ste pokazali, da se neznank časa ne bojite, ampak jih razumete kot priložnost za razvoj, za novosti, za pomoč, sodelovanje, povezovanje, za prenos dobrih idej in praks. Z vsem tem krepite strokovnost in avtoriteto vašega dela, zaupanje v vzgojno-izobraževalni prostor, v poslanstvo, ki mora v družbi preko vašega dragocenega dela nositi moč znanja in z njim povezanih vrednot,« je izpostavila ministrica Kustec ter se zahvalila Zavodu RS za šolstvo za uspešno sodelovanje in delo, ki je bilo opravljeno v preteklem zahtevnem obdobju in vsem zaželela vse dobro v prihodnje.